Твоят час

Твоят час

След проведено проучване сред ученици и учители, тази учена година се сформираха четири групи:две за преодоляване на обучителни трудности и две за занимания по интереси.

Кремена Стоянова е ръководител на групата за преодоляване на обучителните трудности по БЕЛ  "Мога да чета и пиша "с ученици от началния етап.

Нургюл Солак е ръководител на втората група за преодоляване на обучителните трудности по математика "Математиката е лесна и интересна" с ученици от пети и шести клас.

Виолета Иванова е ръководител на групата за занимания по интереси "Фолклорна палитра" и работи с ученици от началния етап.

Гюлбахар Мехмедова е ръководител на  еко-клуб "Ръка за ръка за чиста околна среда" и работи с ученици от прогимназиалния етап.