Вече сме грамотни-29.03.2022 г

Вече сме грамотни-29.03.2022 г

Вече сме грамотни-29.03.2022 г

На 29.03.2022 г нашите най-малки ученици гордо заявиха "Ние вече сме грамотни". Това го доказаха пред своите родители,  чрез участието си в разнообразни игри. Зарадваха присъстващите и със стихчета и песнички.Всяко едно дете получи награди и грамота, свидетелстваща за неговото умение да чете и пише. Всичко това те дължат на своя класен ръководител -г-жа Ралица Енчева.