Лабораторно упражнение-5 клас-Човекът и природата

Лабораторно упражнение-5 клас-Човекът и природата

Лабораторно упражнение-5 клас-Човекът и природата

Г-жа Гюлбахар Мехмедова проведе лабораторно упражнение с петокласниците на тема " Наблюдение на растителна клетка".Учениците с любопитство разглеждаха  строежа на разнообразните клетки.Урокът се проведе в новообзаведения кабинет по природни науки.