Прием в ОУ"Свети Климент"- за учебната 2022-2023 г

В ОУ "Свети Климент" се приемат ученици съгласно определените нормативни документи.