Преподаватели

Преподаватели

Колективът, работещ в училище е малоброен ,но сплотен и квалифициран.Всички усилия са насочени към детето и неговите интереси и заложби. "Всяко дете е важно и значимо!"-това е мотото на преподавателите.